Ut av boksen integrasjon

WideScribe støtter per i dag kun WordPress som direkte plugin. Vi vil utvikle støtte for andre CMS etter behov. Hos mange større nettsteder vil uansett en viss integrasjon være nødvendig – heldigvis er dette enkelt.

Integrasjon mot CMS

Integrasjoner mot CMS er enkelt med WideSCribe.  Kun mindre endringer i templates og overgang til HTTPS er nødvendig, og et valg mellom direkte (helt trygt) og indirekte synkronsiering mot WideScribe er nødvendig.

Forberedelse av templates

1 : Sett inn referanse til  javascript and css

Include script references to the following files at the bottom of the template.

<link href="https://www.widescirbe.com/ws/css/ws.css" type="css/text"> <script>

<script src="https://www.widescirbe.com/ws/js/ws.js" type="application/javascript"></script>

Dersom du ikke allerede har lastet jquery, må du legge inn referanse til jquery. Her er jquery lastet fra googles cdn.

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>

Et vanlig problem kan være at scriptet ikke laster under test fordi siden ikke bruker krytpering  HTTPS. Legg merke til at script og CSS må lastes over HTTPS. Dersom du kjører HTTP, kan du ikke implementere noen slags form for betalingsmur på en sikker måte, ettersom det vil medføre at passord sendes ukryptert over nettet. Forsøk på å laste  WideScribe fra an ukryptert HTTP forbindelse vil føre til  Mixed-Content warnings i nettleseren, og tjenesten ikke fungere. Det er derfor viktig at når du tester WideScribe, at du gjør dette via et krypterte sider.

Steg 2 : Modifiser eller legg in wrapper div

WideScribe trenger at boksen som artikkelen er i inneholder IDen av artikkelen, tilhørende det CMS systemet som blir brukt. I tillegg legges det til en footer som inneholder en “fade” boks som legges over teksten, samt den store “Les Videre” knappen. Dette brukes av WideScribe til å injisere teksten slik at den blir leselig etter at brukeren har betalt.  Innholdet kan enten leveres fra WideScribe (Metode 1), eller lagres i en javascript variabel som (Metode 2).

<div id="inject9999999.'" class="trancher_inject">This is the excerpt of the </div>
<div class="ws_inject_fader"></div>
<div class="ws_inject_footer"> <button class="payNowButton">Les videre ➋</button> </div>

Dersom du skal teste WideScribe anbefaler vi Metode 2, men for sikrere innhold anbefales Metode 1.

Steg 3 : Javascript hendelse ved sidelasting

WideScribe behøver en at en Document Ready hendelse er utløst. Dersom du allerede har en slik hendelse, kan du legge inn koden i den.

<script type=\"text/javascript\"> jQuery(document).ready(function($) { window.backdoor = '/widescribe/backdoor'; window.provider = "Your Publication name" window.useBackdoor = false; window.environment = "PROD"; window.api = 'https://widescribe.appspot.com'; window.content = "This is the content of the article, if you choose method 2. Otherwise, the content is not stored on the page".

if (window.location.protocol != "https:"){
   console.log("WideScribe cannot load on an http connection.)
   jQuery(".ws_inject_footer").html("We are sorry, we were unable to load your content. This page must be loaded over HTTPS.");
return;
}
 if (window.useBackdoor) {
 window.api = 'https://' + window.location.host + window.backdoor;
 }
 ws_init_stage(window.provider);
 });</script>