Anbudssamarbeid


Når anbud på utvikling av tjenester lyses ut, så hender det ikke så sjelden at kravene til antallet ansatte, omsetning og bredde i tjenestetilbudet er for bredt for de små og uavhengige leverandørene. Men det er mange av oss, og vi er dyktige. Vi kunne løst de store jobbene, om vi samarbeidet.  Men vi trives med å være vår egen sjef, samarbeide med andre slik det passer oss og ikke slik eiere eller sjefer vil.

Problemet er at vi går glipp av halve markedet, både de store private kontraktene og de offentlige anbudskonurransene. Selv om vi både har erfaringen, kompetansen og referansene. Kjenner du deg igjen?

Da kan WideScribe være noe for deg. WideScribe er et fellesskap av selvstendige firmaer som går sammen i tverrfaglige team, deltar på anbudskonkurranser og demonstrerer bredde, leveringsevne på de store kontraktene. Vi skal måle krefter med de store, men du skal få fortsette å være liten i det daglige. Dersom du ønsker å bil tilbudt på relevante anbudskonkurranser eller være lokal kontakt for WideScribe in din landsdel, ta kontakt.